Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Bohoslužby v Liberci

Bohoslužby v Liberci

Každý je zván na naše nedělní bohoslužby, kde vedle modliteb a biblického výkladu aktuálních životních témat zpíváme chvály a modlíme se. Po bohoslužbě je většinou připravena káva, čaj a něco dobrého na zub.

Je to setkání s dvojím cílem: 

  • abychom my sloužili Bohu (chválami, uctíváním, modlitbami)  
  • aby Bůh sloužil nám - prostřednictvím svého Ducha, svého Slova, svých služebníků a svého lidu.  

Při bohoslužbě můžete očekávat: společné písně (chvály, uctívání), svědectví lidí ze života s Bohem, program pro děti (nedělní škola), výklad Bible + aplikace pro současnou situaci, modlitby (osobní i společné)

Bohoslužba je veřejným setkáním celého společenství.


O nás

Církev bratrská patří mezi státem registrované církve a v současnosti je čtvrtou největší církví v ČR. Svým pojetím navazuje na českou i světovou reformaci. Počátek její činnosti spadá do období druhé poloviny 19. stol. Kromě Liberce působí sbor také v Jablonci nad Nisou, Jilemnici a Novém Městě pod Smrkem.

Součástí setkávání sboru jsou také nejrůznější kluby a akce - pro děti, mládež, maminky, celé rodiny i seniory, pořádají se veřejné přednášky, koncerty apod. Otevřenost vůči široké veřejnosti je zároveň provázena jednoznačným přihlášením se ke křesťanské víře a jejím hodnotám.